Revista > Número 45

Comiat dedicat a un gran col·laborador de 'Temes d'avui': Josep Vall i Mundó (1937-2013)

El passat dimecres 27 de març, el Dr. Josep Vall i Mundó ens deixava per anar a la Casa del Pare. L´endemà, Dijous Sant, tenia lloc una litúrgia de la paraula presidida pel Dr. Antoni Pujal, vicari de l´Opus Dei a Catalunya, precedint el image-a16347385e5c86917c16836d989bc942seu enterrament. Fou justament a l´església del Santa Maria de Montalegre del Raval barceloní, a la qual Mn. Vall havia dedicat gran part de la seva tasca pastoral en els darrers anys de la seva vida, desenvolupant-hi un intens treball pastoral i social entre les famílies del barri i d´altres persones que hi acudien.

Mn. Josep va néixer a Barcelona l´any 1937, en el si d´una família profundament cristiana amb set fills, dels quals tres, Miquel, Manel i ell mateix, van ser preveres. Poc abans del seu naixement, el pare va morir i la mare, Maria, es va traslladar a Sarrià i allà va tirar endavant la construcció de la casa. Mn. Josep va estudiar el batxillerat al Tècnic Eulàlia, al cor de Sarrià, i després va cursar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona. En la seva joventut, va conèixer l´Opus Dei i es va sentir cridat a viure l´espiritualitat de l´Obra fundada per sant Josepmaria Escrivà el 1928. Poc després d´acabar la carrera, es traslladà a Roma, on completà els estudis de Teologia i aconseguí el grau de doctor en Dret Canònic a l´Angelicum (avui Universitat de sant Tomàs).

L´any 1961, sant Josepmaria li demanà que anés a Holanda a començar la tasca apostòlica de l´Opus Dei en aquell país, juntament amb dues persones més. Allà posaren en marxa la residència universitària Leidenhoven a Amsterdam. El 1964 va ser ordenat prevere i tornà a aquell país, on va residir fins a finals d´aquesta dècada. Allà va deixar el cor i molts amics, que quaranta anys després, encara l´escrivien o el venien a visitar. Després, va tornar a Espanya, passà per Lleó i per Oviedo i, finalment, va retornar a Catalunya, primer a Tarragona i després a Barcelona. A tot arreu on va estar, va fer una profunda tasca pastoral entre fidels de totes les classes socials i també de fraternitat amb els seus germans preveres.

Coneixedor profund de la literatura francesa, russa i catalana, però també espanyola i d´arreu del món, va col·laborar a Temes d´avui amb nombroses recensions de llibres i diversos articles de pensament. És remarcable, per exemple, L´Església a Holanda. Apunts sobre una crisi eclesial (Temes d´avui, n. 20, 2006) i Raïssa Maritain i el seu temps (Temes d´avui, n. 38, 2010).

El Dr. Ferran Blasi, un altre gran col·laborador nostre, es va encarregar de l´homilia de la missa-funeral, celebrada un cop passada la Setmana Santa. Va destacar, entre d´altres coses, que Mn. Josep va aprendre de sant Josepmaria, a prop del qual va estar especialment en els seus anys d´estudis a Roma, que «tots, sacerdots i laics, han de tenir ànima sacerdotal i mentalitat laïcal: Han d´estimar les coses divines i les humanes».

En un altre moment de l'homilia, va afirmar que «en Mn. Josep hem vist manifestar-se l´amor a les coses humanes, que són bones perquè han estat creades per Déu: el món, la família, la bellesa, el treball de cada dia, i també l´amor a les coses divines, i amb això, la invitació a oferir-les totes a Déu per tal de fer-ne la matèria de la santificació personal».

Tenia una gran afició pels llibres, però, com també recordava el Dr. Blasi, aquesta afició anava sempre acompanyada de servei i d´una fina caritat. Amb la seva dedicació, va anant enriquint diverses biblioteques especialitzades per a l´estudi de les humanitats i de la filosofia i la teologia, i procurant que es conservessin en bon funcionament; també sabia aconseguir aquell llibre que algú necessitava per al seu treball, i fins i tot, s´avançava a oferir-l´hi, interpretant el seu desig.

Mn. Vall tenia una visió realment universal, però això no el privava pas d´un gran amor a les arrels... ni d´una gran afició al Barça. El trobarem a faltar, però el seu exemple perdurarà i també la gratitud i la pregària d´aquells que treballem per tirar endavant Temes d´avui.

Redacció

  • 20 agost 2013
  • Redacción
  • Número 45

Comparteix aquesta entrada